FJKM Manazary Maritiora Ilafy

FJKM Manazary Maritiora Ilafy
Jobily fankalazana ny faha 150 taonan'ny fiangonana
"Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavàna tsara hianareo"
                                                                     Marka 9 50b

Vaovao farany

Compte Bancaire FJKM Manazary Ilafy

VAOVAO MAHAFALY

Miarahaba antsika mianakavy  

Mbola tena ao anatin' ny ASA Fanitarana ny FJKM Manazary Ilafy amin'ny zao fotoana izao .

Ity ary misy Vaovao lehibe ho antsika  , indrindra ireo Havana aman-ts

Read more...

Hafatry ny Mpitandrina

bibleFiangonan ’ I Jesoa Kristy eto MADAGASIKARA
Sinodam-paritany ANTANANARIVO Atsinanana
Fitandremana Manazary Maritiora - Ilafy

 

 

Ry Havana ,
Ho aminareo lalandava anie ny fiadanan’ny Tompo.

Misaora an’ I Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny Anarany Masina. Misaotra an' Andriamanitra tokoa isika fa noho ny fitahiany dia tratra ny Jobily faha 150 taona ( 1864 – 2014 ). Zava-dehibe tokoa izany no zara ho antsika rehetra teraky ny FJKM Manazary Maritiora Ilafy. Hankalaza io vanim-potoana lehibe io isika no hamela Tsangam-bato lehibe dia ny fanitarana ny trano Fiangonana. Ny teti-bidin’ ny io asa io dia 120 tapitrisa Ariary na 600 millions FMG.

Koa fifaliana ho an’ny Komitin’ny faha 150 taona no manaitra antsika Zanaka am-pielezana rehetra na eto an-toerana na any  ampitan-dranomasina fa ny tao-trano tsy vitan’ny irery. Mahatoky izahay fa hahatsiaro ny loharano nipoirana ianareo ka handray anjara am-pitiavana sy am-pifaliana.

Misokatra ny "site web" hahazoan-tsika mifanerasera. Ho hita ato avokoa ny andinindininy rehetra .

Hoy ny teny Fanevan’ ny Jobily hoe : "Aoka hisy sira ao anatinareo , ka mihavàna tsara hianareo" ( Marka 9 /50b ).
Koa mampahery anareo amin'ny Anaran'ny Tompo Jesoa mba ho voninahitr'Andriamanitra anie ny asantsika .
                                                           
Ny mpitandrina

ANDRIAMAMONJISOA Serge

Tahirin-tsary

....................................................................................
sary1 sary2
 ...................................................................................
sary3 sary4

+ hijery ny sary rehetra

Fanehoan-kevitra

  • Miarahaba antsika mianakavy , Mbola maro ny dingana ho diavina , manantena sahady anefa ny tenako fa ho tratran-tsika ny tanjona . Hiezaka ny tenako ampita zay vaovao rehetra momba ny FJKM Manazary ,indrindra fa ny faha 150 taona , ary ampiseho ny dingana zay vita . Koa mampahery anareo amin'ny Anaran'ny Tompo Jesoa mba ho voninahitr'Andriamanitra anie ny asantsika.
    - Andriantsara William RAJAONALISOA
    samedi 5 octobre 2013 06:40

FIFANDRAISANA

ANDRIANASOLO Fanantenana Mamhy
Filohan’ny Serasera
phone   +261 34 03 605 40

VAOMIERA MANAZARY ILAFY

→ Serasera
→ Vola
→ Tsangam-bato
→ Fankalazana

FITANDREMANA MANAZARY MARITIORA ILAFY SINODAM-PARITANY ANTANANARIVO ATSINANANA

Midira ho mpikambana raha te hamela hafatra.