FJKM Manazary Maritiora Ilafy

FJKM Manazary Maritiora Ilafy
Jobily fankalazana ny faha 150 taonan'ny fiangonana
"Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavàna tsara hianareo"
                                                                     Marka 9 50b

Vaovao farany

Compte Bancaire FJKM Manazary Ilafy

VAOVAO MAHAFALY

Miarahaba antsika mianakavy  

Mbola tena ao anatin' ny ASA Fanitarana ny FJKM Manazary Ilafy amin'ny zao fotoana izao .

Ity ary misy Vaovao lehibe ho antsika  , indrindra ireo Havana aman-ts

Read more...

Komity FANITARANA FJKM Manazary Maritiora Ilafy

Mpanolo-tsaina

komity

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANDRAIKITRA

VAOMIERA

ADIRESY

FINDAY

1. ANDRIANASOLO Fanantenana Mamhy

Filoha

Serasera

Cité des Assureurs, Itaosy logt C35/36

034 03 605 40

2. RAZAFIMPIANARANA Andriampaniry

Filoha Mpanampy

Vola

Lot II C 22 Bis Mandrosoa Ambohijatovo

033 11 463 03

3. RAKOTOMALALA Abel Johns

Mpitahiry vola

Tsangambato

Lot II F 14 P Andraisoro

034 01 369 93

4. RAZAFIARIMANGA Verohanitra

Mpitan-tsoratra

Fankalazana

Manazary

032 42 394 43

5. RANDRIAMIHAJA Joachim (Haja)

Mpitan-tsoratra ara-bola

Vola

Manazary

033 11 767 47

6. ANDRIAMASY Lalasahondra

Mpanolo-tsaina

Vola

Logt 309 Cité Analamahitsy

032 88 270 64

7. RAJAONALISOA A. Haja

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Lot II I 72 Ankadivato

033 11 825 30

8. RAJAONALISOA Andriantsara William

Mpanolo-tsaina

Serasera

Lot IPN 73 Ambanilalana Itaosy

034 22 653 36

9. RAJERISOA Fanamperantsoa

Mpanolo-tsaina

Vola

Lot II A 101 A Bis Anjanahary

034 84 496 09

10. RAKOTO JOSEPH Hippolyte

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Lot II J 69 G Bat F4 Cité LTI Ivandry

033 11 304 04

11. RAKOTOARINJATOVO Edmond

Mpanolo-tsaina

Serasera

Behoririka Lot IVF 11

034 87 253 89

12. RAKOTOMALALA Sahoby Hariliva

Mpanolo-tsaina

Serasera

Ampanotokana Lot II E 65 N Ter AB

033 01 402 42

13. RAKOTOMENA Hoelinarivo

Mpanolo-tsaina

Serasera

Lot II N 82 K Anjanahary

032 53 968 59

14. RAKOTONANDRASANA Michel

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Manazary

032 56 032 50

15. RAKOTONIAINA Josoa

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Manazary

032 54 596 04

16. RAMAHANDRY Evelyne

Mpanolo-tsaina

Vola

Lot II V 90 Ampandrana

 

17. RASOAMALANTO Fanja

Mpanolo-tsaina

Vola

MA 02 Manazary Andrefana

033 17 413 93

18. ANDRIANARIMANANA Iharimamy

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Manazary

032 64 199 91

19. RAJASON Zo

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Andravoahangy lot II L 121

034 83 380 88

20. RALAHATRARIVO RANDRETSA Odette

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Lot G III 11 Soamanandrariny

033 11 642 56

21. RANDRIAMANARIVO Jean

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Manazary

033 11 405 01

22. RASOARIMALALA Ristine

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Manazary

 

23. RASOLOMANANA Salomon

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Mahazo Lot G IV 34bis C

032 40 760 84

24. RAZAFIARIVELO Adeline

Mpanolo-tsaina

Fankalazana

Ambatosarotra

 

25. RAHERIMALALA Zoé

Mpanolo-tsaina

Serasera

Logt. 391 Cité Analamahitsy

033 11 126 21

26. RANDRIANIAINARISON Alain

Mpanolo-tsaina

Serasera

Manazary

033 12 873 82

27. RAKOTOJAONA Emile

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Manazary

034 18 416 47

28. RAKOTOMALALA Rina Barinjaka

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Lot II

033 23 370 09

29. RAKOTOVAO Andrianaivo Jean Jacques

Mpanolo-tsaina

Serasera

Lot II L 58 Andravoahangy

034 07 903 99

30. RAZAFIARISOA Noeline

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Manandona MD5

034 13 303 61

31. RAJAOBELINA Léon

Mpanolo-tsaina

Vola

Logt 23 Cité Gallois Andrefan’Ambohijanahary

032 45 009 44

32. RALINIRINA Blondine

Mpanolo-tsaina

 Vola

Lot A O A 7 Ambohimailala

034 11 665 03

33. RAKOTONDRAJAONA Narilanto

Mpanolo-tsaina

Tsangambato

Logt 136 Cité Analamahitsy

033 62 501 39

34. RAKOTONDRAJAONA Fidimalala

Mpanolotsaina

Serasera

Logt 136 Cité Analamahitsy

032 67 388 15

 

 

Tahirin-tsary

....................................................................................
sary1 sary2
 ...................................................................................
sary3 sary4

+ hijery ny sary rehetra

Fanehoan-kevitra

  • Miarahaba antsika mianakavy , Mbola maro ny dingana ho diavina , manantena sahady anefa ny tenako fa ho tratran-tsika ny tanjona . Hiezaka ny tenako ampita zay vaovao rehetra momba ny FJKM Manazary ,indrindra fa ny faha 150 taona , ary ampiseho ny dingana zay vita . Koa mampahery anareo amin'ny Anaran'ny Tompo Jesoa mba ho voninahitr'Andriamanitra anie ny asantsika.
    - Andriantsara William RAJAONALISOA
    samedi 5 octobre 2013 06:40

FIFANDRAISANA

ANDRIANASOLO Fanantenana Mamhy
Filohan’ny Serasera
phone   +261 34 03 605 40

VAOMIERA MANAZARY ILAFY

→ Serasera
→ Vola
→ Tsangam-bato
→ Fankalazana

FITANDREMANA MANAZARY MARITIORA ILAFY SINODAM-PARITANY ANTANANARIVO ATSINANANA

Midira ho mpikambana raha te hamela hafatra.